Verdeling 'wielenplein'

Verdeling voetbalplein: (op woensdag is het plein in de pauze open voor wielen)

Maandag pauze: groep 7/8 en groep 8
Dinsdag pauze: groep 4/5 en groep 5
Woensdag pauze: vrij voor de wieltjes alle groepen
Donderdagpauze: groep 6 en groep 6/7
Vrijdag pauze: groep 3 en groep 4

Regels:
Niet hoger met voet dan de gordel.
Bal hoog in de lucht schieten is even aan de kant

Let op! Tijdens de wintermaanden wordt het wielenplein niet ingezet!

Op ons schoolplein is het altijd een drukte van belang. Het plein is vrij lang en smal en er staan een aantal objecten zoals bomen, een tafeltennistafel en een speelhuis, die het spelen van de kinderen bevorderen. Toch nemen kinderen ook altijd graag iets mee van huis. Denk daarbij aan skeelers, eenwielers en waveboards of ripsticks. Vaak levert dit echter gevaarlijke situaties op. Kinderen op wielen die kinderen zonder wielen in de wielen rijden... snapt u hem? Wij hebben daarom als team besloten een spaak in de wielen te steken en het wielgebruik op het plein te verbieden vanwege de veiligheid. Veel kinderen vonden dat erg jammer, en wij zelf eigenlijk ook. Daarom is onlangs het volgende besloten:

We gaan elke dag, behalve op woensdag, in de pauze een extra pleinwacht inzetten die op het asfaltpleintje naast het kleuterplein loopt. Op dat asfaltpleintje mogen kinderen die wielen bij zich hebben, spelen. Zij kunnen dan ongestoord hun gang gaan op een veilige manier. We hebben er, vanwege de extra druk die dit voor ons mee brengt, voor gekozen om het alléén in de ochtendpauze te doen, dus niet voor schooltijd! Kinderen die op het asfaltpleintje spelen terwijl het hek al open is, zullen naar het plein worden gestuurd.

Omdat het een gevaar kan opoleveren als er té veel kinderen op het asfaltpleintje spelen, hebben we een verdeling gemaakt in onder- en bovenbouw. De verdeling is als volgt:

op maandag en donderdag spelen de kinderen van groep 6, 7 en 8 op het wielenplein
op dinsdag en vrijdag spelen de kinderen van groep 3, 4 en 5 op het wielenplein

Op deze manier kunnen we op een veilige en verantwoorde manier tegemoetkomen aan de wens van veel kinderen. We hebben het wiel uitgevonden, al zeggen wij het zelf!