Schoolgids

Sinds het schooljaar 2014-2015 ontvangt u de schoolgids niet meer op papier. De belangrijkste informatie vindt u in de schoolfolder, die aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld. Het schoolgids-webdocument vindt u in de link hieronder.

SCHOOLGIDS 2018-2019
huiswerkbeleid SmdB
communicatieprotocol

In de schoolgids wordt verwezen naar het document schoolpleinregels en het document pestprotocol.