Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersonen van aangesloten scholen Kindwijs:

-Mevrouw A Pellenkoft (Anita):  06-10097476

-Mevrouw M. Vellinga (Mynke): 06- 50602639