De MedezeggenschapsRaad

 

De Medezeggenschapsraad(MR)

Elke school is tegenwoordig verplicht om een MR te hebben. De MR bestaat op onze school uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De volgende mensen maken deel uit van de MR:
Jacques van Splunder (ouder).
Marije Don (ouder).
Juf Van Veelen (leerkracht).
Juf Van Oostenbrugge (leerkracht).

In september en oktober hebben zij 2 keer een avond cursus gehad over de Wet Medezeggenschapschap op Scholen. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd(WMS). De belangrijkste uitgangspunten van de WMS zijn:
• Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders gezamenlijk.
• Naast een pakket van gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden is voor geledingen (personeel en ouders) een reeks van zelfstandige instemmingsbevoegdheden geïntroduceerd, zoals bij arbeidsvoorwaarden en de hoogte van de ouderbijdrage.
• Het is mogelijk om medezeggenschap op een voor de organisatie passende manier in te vullen.

De MR heeft twee bevoegdheden:
• Instemmingsrecht. De MR heeft instemmingsrecht bij:
o Bv. Bij het schoolplan en het zorgplan,
o De taakverdeling en de nascholing van het team,
o Het schoolreglement.

• Adviesrecht. De MR kan een advies geven over een bepaald onderwerp. Dit advies hoeft niet worden overgenomen.
o Bv. Het vakantierooster,
o Verbouwingen van de school,.

Er kan sprake zijn van instemmings- en adviesbevoegdheid van de gehele medezeggenschapsraad.
Maar ook instemmings- en adviesbevoegdheid van de oudergeleding alleen.

Door de MR wordt regelmatig vergaderd. Soms wordt de directie uitgenodigd om een gedeelte van de vergadering bij te wonen.

 

 

 

 antwoordstrook oudergeleding MR
 Brief ouders gmr-verkiezingen