De Activiteitencommissie

Aan de school is een commissie van ouders verbonden om de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij het functioneren van de school te bevorderen. 

De activiteitencommissie kan onder andere bijstand verlenen bij:
* het organiseren van activiteiten waarbij de school naar buiten treedt (denk aan de recordpoging in 2011);
* het organiseren van de overblijfregeling;
* het organiseren van thema-avond alsmede het meehelpen bij de viering van verschillende feestelijkheden (o.a. Koningsdag, Kerst, Sinterklaas);
* het bezoeken en/of informeren van ‘nieuwe’ gezinnen, die daar prijs op stellen;
* het organiseren van financiële acties die ten doel hebben de school de beschikking te geven over die hulpmiddelen, die niet uit de gewone middelen kunnen worden betaald;
* het organiseren van de christelijke Kinderboekenweek;
* het organiseren van luizencontrole na iedere vakantieperiode;
* het schoolkamp

Activiteiten Commissie v.l.n.r.:
Marijke den Breejen, Liesbeth van Brussel, Lianne Bruggeman, Rachel Krijgsman, Claudia Volwerk, Marja Dekkers.


Voor informatie over het overblijven, verwijzen we u naar de betreffende pagina op de website: klik hier.